Harparboda gård


Harparboda gård ligger i Spannarboda, cirka 2 mil öster om Lindesberg. Idag arrenderas och drivs gården av makarna Edla & Jocke. Edla är uppvuxen med jordbruket på gården och fjärde generation som är delaktig i driften.

Idag drivs gården ekologsikt med fokus på korta kretslopp, ökad biologisk mångfald och god djuromsorg. Nötköttsproduktion och växtodlingen är KRAV-certifierade. Tillsammans med djuren och markägare tar vi hand om åker och betesmark i det natursköna Bergslagen. 

Angus


På gården huserar vår besättning med renrasiga Angus från vilka vi säljer livdjur för avel eller för bruksbesättning. Besättningen är stambokförd, KARV-certifierad och har högsta hälsostatus.

Köttet

Alla våra Angus går ute så länge väder och vind tillåter sommarhalvåret och på vintern bor de i vårt luftiga lösdriftstall. Rasen är en utpräglad köttras som ända från uppkomsten i slutet av 1700-talet har avlats för att ge ett kött av allra högsta ätkvalitet. Vi slaktar, styckar och säljer kött i nära samarbete med lokala företag under vårt eget namn, Harparboda gård. Välkommen med din beställning!

Entrepenad

Vi utför även diverse arbeten inom flera olika områden.

- Vallskörd, legopressning av balar. Med eller utan plast.

- Snöröjning

- Personaluthyrning inom lantbruk, hantverk och maskintjänst.


Behöver du hjälp med något? Tveka inte att höra av dig!